Решение №218 от 40819 по гр. дело №3433/3433 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 218

ГР. С., 03.10.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 28.09.11 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1501/10 г.,
Намира следното:

Постъпили са молби от Й. Ж., чиято касационна жалба не е допусната до разглеждане с постановеното на 10.03.11 г. по делото определение по чл.288 от ГПК, за допълване на определението, тъй като ВКС не се е признесъл по всичките му основания за допускане на касацията и по доводите и възражението му за нищожност на заповедта за уволнението му, оспорена с иска .
По молбата ВКС намира следното: По допускане на касационното обжалване ВКС се е произнесъл с окончателно определение по чл.288 от ГПК, което има последиците по чл.296,т.3 от ГПК. Определението не е по движение на делото и съдът не може да го изменя и отменя. Възможност за преразглеждане на въпросите, предмет на производството и промяна на резултата от него, които касаторът се опитва да постигне с допълнителните молби, законът не предвижда. Затова молбите следва да останат без уважение като неснователни и ВКС на РБ, трето гр. отд.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите на Й. Ж. / 3 броя/ от 15.06.11 г. за допълване на определението по делото, постановено по реда на чл.288 от ГПК, с произнасяне по основанията за допускане на обжалването и по доводите за нищожност на заповедта, с която е уволнен касаторът / ищец/.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар