Решение №25 от 39906 по нак. дело №613/613 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında