Решение №25 от 41302 по гр. дело №725/725 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 25
София, 28.01.2013 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1402 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 3799 от 14.09.2012 година, подадена от Д. П. Д. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 300, ал.1, т. 5 ГПК на влязло в сила решение № 126 от 24.04.2012 г. по гр.д. № 563/2011 г. на Върховен касационен съд, ІІІ г.о. Поддържа се, че молителят не е бил надлежно представляван в производството пред касационната инстанция, с което е правото му на защита в съдебния процес е било нарушено.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна на основание чл. 305, ал.1, т.5 ГПК за допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Да се призоват за датата на насрочване на делото – 07.03.2013 г. 9 часа страните по делото – молителят Д. П. Д. от [населено място] чрез адвокат И. Д. Р. от [населено място], [улица] ответниците по молбата за отмяна М. Т. Д. от [населено място], [улица], вх. Г, ет.6, ап.23 и [фирма], [населено място].

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар