Решение №271 от 40071 по нак. дело №235/235 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo