Решение №287 от 40337 по нак. дело №201/201 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega