Решение №287 от по гр. дело №2659/2659 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 287

ГР. С., 24.11.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 23.11.11 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №597/11 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Образувано е по молба на М. Ц. / ищец и касатор/ за изменение на постановеното от ВКС определение по частната му жалба срещу въззивното определение за разноските. Твърди, че действително платеният за адвокатска защита пред въззивната инстанция адвокатски хонорар е не 300 лв., както е прието в определението на ВКС, а 1000 лв. и на ищеца следва да се присъди част от тази сума, съразмерна с уважената част от иска.
ВКС намира молбата за неоснователна: пред въззивния съд е направено възражение от противната страна Прокуратура на РБ за прекомерност на адв. възнаграждение от 1000 лв. Във възражението на прокуратурата и в определението на ВКС по делото от 19.10.11 г. е констатирано заплащане на разноски от 300 лв., при уговорени в размер на 1000 лв. Дописаните плащания на остатъка от уговорената сума в пълномощното са без достоверна дата.
Поради липсата на сигурни данни, че уговореното адвокатско възнаграждение е платено изцяло преди приключване на делото, а и да беше, ВКС го намира за прекомерно по см. на чл.78, ал.5 от ГПК при действителната правна и фактическа сложност на делото, молбата следва да остане без уважение.
Затова ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М. Ц. за изменение на определението на ВКС от 19.10.11 г. по частната му жалба за разноските пред въззивния съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар