Решение №3 от 42375 по гр. дело №3543/3543 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 3
София, 06.01. 2016 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 6123 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 31317 от 08.09.2015 година, подадена от А. С. С. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на влязло в сила решение от 25.11.2010 г. по гр.д. № 3025/2010 г. на Бургаски окръжен съд. Поддържа се, че след влизане в сила на решението са станали известни нови обстоятелства и установяващи ги писмени доказателства от съществено значение за изхода на делото – постановяването на решение № 937 от 27.05.2015 г. по адм.д. № 22465/2014 г. на Административен съд Бургас, влязло в сила на 11.06.2015 г.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна за допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС.
Да се призоват страните за датата на насрочване на делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар