Решение №319 от 40904 по гр. дело №5232/5232 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 309

С. 27.12.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 декември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. Иванова
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 500/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 250 ГПК.
Образувано е по молба на В. К. П., подадена от пълномощника му адв. Е. К., за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 1105 от 12.10.2011г. като съдът се произнесе и по касационната жалба на В. П..
Ответниците по молбата Рая В. П. и К. В. П., първата лично със съгласието на майка си М. С. В., а втората като малолетна чрез законния си представител М. С. В., изразяват становище за неоснователност на молбата.
ВКС намира молбата за допълване на определението за неоснователна поради следните съображения:
Производството пред ВКС е образувано по касационна жалба на Рая В. П. – непълнолетна, действаща със съгласието на майка си М. С. В., и К. В. П. – малолетна, действаща чрез законния си представител М. С. В., против въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ бр. с-в, № 2391 от 25.05.2010г. по в.гр.д. № 257/2010., в отхвърлената част на исковете за издръжка за всяко от децата.
Ответникът В. К. П. е подал насрещна касационна жалба. Освен, че е именувана насрещна касационна жалба, същата е подадена след изтичане на срока за обжалване на въззивното решение /28.08.2010г./ от В. П., в срока по чл. 287, ал. 2 ГПК, поради което няма характер на касационна жалба, а на насрещна касационна жалба.
С посоченото по-горе определение по чл. 288 ГПК съдът не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение по подадената от Рая В. П. и К. В. П. касационна жалба. В този случай съгласно чл. 287, ал. 4 ГПК съдът не разглежда насрещната касационна жалба.
По изложените съображения молбата следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на В. К. П. от [населено място], за допълване на определение № 1105 от 12.10.2011г., постановеното по гр.д. № 500/2011г. ІІІ г.о. ВКС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар