Решение №345 от 43271 по нак. дело №1037/1037 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 345
София, 20.06.2018 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тридесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 1198/2018 година

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 2840 от 09.06.2017 г. на Т. М. Ц. и Евгени П. Х., двамата от [населено място], срещу определение № 156 от 16.05.2017 г. по в. ч. гр. д. № 182/2017 г. на Великотърновски апелативен съд в частта, с която е оставена без разглеждане подадената от същите лица частна жалба срещу решение № 663 от 08.09.2016 г. по в. гр. д. № 244/2016 г. на Габровски окръжен съд във връзка с обжалване действията на ЧСИ по определяне цената на изнесен на публична продан имот.
С оглед данните по делото, настоящият състав намира, че производството по посочената частна жалба е образувано преждевременно и поради това следва да бъде прекратено.
С разпореждане от 21.06.2017 г. на частните жалбоподатели са дадени указания за внасяне на държавна такса по подадената от тях частна жалба вх. № 2840 от 09.06.2017 г., както и за представяне на препис от същата.
Във връзка с посочените указания, двамата частни жалбоподатели са подали молба вх. № 3490 от 17.07.2017 г. да бъдат освободени от заплащане на дължимата държавна такса на основание чл. 83, ал. 2 ГПК.
С определение № 271 от 21.07.2017 г. въззивният съд е оставил искането за освобождаване от държавна такса без уважение.
Срещу това определение е подадена частна жалба вх. № 4019 от 18.08.2017 г., която е върната с разпореждане от 20.09.2017 г. поради неизпълнение на указанията от 21.08.2017 г. за заплащане на държавна такса в размер на 15 лв.
С определение № 335 от 19.06.2018 г. по ч. т. д. № 1173/2018 г. на ВКС, Второ търговско отделение разпореждането от 20.09.2017 г. за връщане на частна жалба вх. № 4019 от 18.08.2017 г. е отменено и делото е върнато на въззивния съд за даване възможност на частните жалбоподатели да внесат дължимата държавна такса, искането за освобождаване от която е оставено без уважение с определение № 418 от 14.11.2017 г. по в. ч. гр. д. № 182/2017 г. на Великотърновски апелативен, потвърдено с определение № 334 от 18.06.2018 г. от по ч. т. д. № 1174/2018 г. на ВКС, Второ търговско отделение.
С оглед горните данни, производството пред ВКС по частна жалба вх. № 2840 от 09.06.2017 г. се явява образувано преждевременно. Администрирането и разглеждането на посочената частна жалба е обусловено от приключването на производството по частна жалба вх. № 4019 от 18.08.2017 г.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. д. № 1198/2018 г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение.
Връща делото на Великотърновски апелативен съд за съобразяване на указанията в мотивната част на настоящото определение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №202 от 30.3.2010 по ч.пр. дело №29/29 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РЕШЕНИЕ  № 202  София, 30.03.2010 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и десета

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest