Решение №347 от 43069 по нак. дело №908/908 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Индекс 1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 347

гр. София, 30.11.2017 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11614 от 28.11.2017 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – ІІ поток
Частна жалба вх. № 11196 от 17.10.2017 г. от П. М. Ц. против определение № 308 от 25.09.2017 г. по гр. дело № 3235/2017 г. на ВКС, ІV г.о., отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ частната жалба е подадена в срок /пощ. клеймо от 16.10.2017 г. /понеделник/; препис от обжалваното определение е връчен на 07.10.2017 г.; срокът за обжалване е изтекъл в почивен ден/;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр.чл. 260 ГПК;
3/ частната жалба е подадена лично;
4/ освободена от внасяне на държавна такса – определение в з.з. № 201 от 08.02.2017 г. по гр. дело № 732/2011 г. на Русенски окръжен съд – л. 3 от гр. дело № 3235/2017 г. на ВКС, ІV г.о.;
5/ не е изцяло осъществена процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК /има постъпил отговор/, но не е връчен препис от частната жалба на третото лице – помагач на ответницата.

Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и следва да бъде върната за изпълнение на процедурата по връчване на препис от частната жалба и на третото лице – помагач на ответницата.

По изложените съображения, председателят на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Изготвил и извършил проверка съдебен помощник: Св. Е.: …………………………………….

Оценете статията

Решение №149 от по гр. дело №1433/1433 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       По чл. 288 от Гражданско процесуалния кодекс № 149   ,                                            гр. София ,

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest