Решение №359 от 42303 по гр. дело №5094/5094 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 359

гр. С. 26.10. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 октомври две хиляди и петнадесета година в състав:
П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. гр. д. № 5094/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от Г. С. В. от [населено място], [община], молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 60 от 18.02.2002г. по гр.д. № 9/2002г. на Видинския районен съд, оставено в сила с решение № 396/28.12.2005г. по гр.д. № 384/2005г. на Видинския окръжен съд.
Молителят се позовава на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК като представя крепостен акт № 156/1920г. Твърди, че се е снабдил с копие от крепостния акт на 07.05.2015г.
ВКС намира, че молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК съобразно твърденията на молителя относно момента на снабдяване с новото писмено доказателство, и отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1 ГПК, поради което следва да се допусне до разглеждане.
Предвид изложеното Върховният касационен съд, трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА разглеждане на молба вх. № 5337 от 03.06.2015 г. подадена от Г. С. В. от [населено място], [община], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 60 от 18.02.2002г. по гр.д. № 9/2002г. на Видинския районен съд, оставено в сила с решение № 396/28.12.2005г. по гр.д. № 384/2005г. на Видинския окръжен съд.

Делото да се докладва на председателя на III г. о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.