Решение №381 от 39741 по нак. дело №368/368 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Определение №225 от 19.3.2010 по ч.пр. дело №182/182 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                                     О П Р Е Д Е Л Е Н  И Е №..225 София,19.03.2010 година             Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
pizza