Решение №42 от 40603 по гр. дело №1666/1666 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 42

ГР. София, 01.03.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 28.02.11 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1095/10 г.,
намира следното:

По настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение и на касатора са дадени указания за внасяне на държавна такса за разглеждане на касационната жалба, в едноседмичен срок. Посочени са и последиците, ако таксата не бъде внесена.
Определението с указанията е връчено на касатора [фирма] –[населено място], чрез представляващата го адв. С. П. на 21.01.11 г. и към момента не са представени доказателства, че са изпълнени в дадения за това срок. Поради невнасяне на държавната такса от страна на касатора, жалбата му следва да се върне на осн.чл.286, ал.1,т.2 от ГПК и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на [фирма],[населено място] срещу въззивното решение на Окръжен съд Шумен по гр.д. №538/09 г. от 2.03.19 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар