Решение №420 от 41205 по гр. дело №513/513 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 420

С., 23.10. 2012 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1112 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № 15492 от 11.07.2012 година, подадена от Г. И. Ш. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 300, ал.1, т. 1 ГПК на решение № 289 от 15.07.2011 г. по гр.д. № 699/2011 г. на Великотърновски окръжен съд. Поддържа се, че след влизане в сила на въззивното решение молителят е открил ново писмено доказателство – копие от преписка № 2017/1990 г. за продажба, извършена по реда на НДИ, явяващо се от съществено значение за изхода на делото, поради което моли за отмяна на влязлото в сила решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна на основание чл. 305, ал.1, т.1 ГПК за допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Да се призоват за датата на насрочване на делото – 31.01.2013 г. 9 часа страните по делото – молителят Г. И. Ш. от [населено място], [улица] ответницата по молбата за отмяна Р. М. И. от [населено място], [улица], ет. 8, ап. 32.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар