Решение №422 от 40344 по нак. дело №432/432 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed