Решение №441 от 39738 по нак. дело №413/413 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest