Решение №447 от 39826 по нак. дело №335/335 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee