Решение №46 от по гр. дело №360/360 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 46

ГР. С., 03.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 2.02.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1208/11 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна по гр.д. №357/11 г.
С молба от 1.02.12 г. дружеството – касатор, чрез изрично упълномощен по чл.34, ал.3 от ГПК адвокат К. Н. / пълномощно на л.83 от първоинстанционното дело/ заявява оттегляне на касационната жалба и искане за прекратяване на производството.
Поради това и на осн. чл.264 от ГПК ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1208/11 г. на ВКС, трето г.о., поради оттегляне на касационната жалба на [фирма].
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар