Решение №478 от 40234 по нак. дело №527/527 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste