Решение №528 от 40207 по нак. дело №585/585 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Разпореждане № от 41855 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕСофия, 04.08.2014 година Вероника Имова – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах касационния протест на Окръжна прокуратура – Плевен, с

Прочети »

Определение №374 от 18.5.2016 по ч.пр. дело №4635/4635 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 374гр. София, 18.05.2016 г. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test uni