Решение №538 от 40198 по нак. дело №598/598 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu