Решение №546 от 39854 по нак. дело №562/562 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo