Решение №574 от 40256 по нак. дело №516/516 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu