Решение №579 от 40196 по нак. дело №657/657 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test