Решение №616 от 42332 по гр. дело №705/705 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 616

София, 24.11. 2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдия Петрова ч.т.д. № 2585 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба вх. № 11010 от 15.10.2015г. от „К. Ф. д, асюранс пур льо комерс екстериор СА-Клон България” против Определение № 513 от 02.10.2015г., постановено по настоящото дело, с което в производство по чл.274,ал.2 ГПК настоящият състав на ВКС е потвърдил определение на Софийски апелативен съд.
Частната жалба вх.№ 11010/15.10.2015г. е недопустима. Изрично в определение № 513 от 02.2015г. е посочено, че то не подлежи на обжалване. С постановяването му инстанционният контрол по отношение на акта на Софийски апелативен съд /определение № 1813/02.97.2015г. за връщане като недопустима касационна жалба срещу решението по т.д.№ 3813/2014г. на САС/ е изчерпан. Определението на ВКС не е нито преграждащо, нито възможността за обжалването му е предвидена в закона. Това обуславя връщането на частната жалба.
Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав І т.о:

О П Р Е Д Е Л И :

Връща частна жалба вх.№ 11010/15.10.2015г., подадена от „К. Ф. д, асюранс пур льо комерс екстериор СА-Клон България” против Определение № 513 от 02.10.2015г., постановено по настоящото дело.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ТК на ВКС в едноседмичен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар