Решение №653 от 42346 по гр. дело №2104/2104 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 653

София, 08.12.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на седми декември през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д № 3188 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по молба по чл.250 ГПК с искане за допълване на постановеното по настоящото дело Определение № 631 от 26.11.2015г., с което е потвърдено разпореждане на въззивния съд за връщане на частна касационна жалба на М., насочена срещу определение за въззивната инстанция за потвърждаване на определение за отказ за предоставяне на правна помощ. Твърдението е, че съставът на ВКС не се е произнесъл по искането в частната жалба за прогласяване на нищожността на разпореждането.
Тъй като производството по връщане на частната касационна жалба се е развила едностранно, не следва да се пристъпва към размяна на книжата и по настоящото производство.
Молбата е неоснователна. В постановеното по настоящото дело определение съдът се е произнесъл по всички искания на М., а и за валидността на обжалвания акт, касационната инстанция следи служебно.
Мотивиран от горното, Върховния касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение:

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение молба вх.№ 12944 от 01.12.2015г., съдържаща искане за допълване на определение № 631 от 26.11.2015г., постановено по настоящото дело.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар