Решение №71 от 40263 по нак. дело №755/755 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed