Решение №798 от 30.11.2012 по гр. дело №1213/1213 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Определение
№ 798
София, 30.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори ноември , две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
изслуша докладваното от съдията Томов ч. гр. дело № 588/2012година.
Производството е образувано по молба на П. В. В. от [населено място] ,ответник в производството по ч. гр. дело № 588/2012г., за поправка на очевидна фактическа грешка , допусната в изписване на нейното фамилно име при постановяване на определение № 675 от 09.10.2012г по ч гр. дело № 588/2012г. на ВКС,ІІІ г.о .
В молбата се изтъква ,че вместо правилното име на страната – П. В. В., е изписано П. В. Р.
Молбата е основателна , допусната е очевидна фактическа грешка на страница първа , ред осемнадесети от определението , името на молителката неправилно е изписано с фамилно име ” Р. ”, в вместо правилното „В. ” . Ето защо на основание чл.247 от ГПК, Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.
ОПРЕДЕЛЕЛИ :

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на страниците първа , ред осемнадесети от съобразителната част на определение № 675 от 09.10.2012г по ч гр. дело № 588/2012г. на Върховния касационен съд, , ІІІ отделение , където вместо неправилно изписаното фамилно име „Р. ”, да се чете : „В. ”
Определението не подлежи на обжалване .
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар