Решение №90 от 43550 по нак. дело №938/938 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 90
гр. София, 26.03.2019 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 398/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по молба В. Г. М. и И. С. М. – двамата от гр. София, за отмяна на влязло в сила решение № 827 от 05.02.2015 г. по гр. д. № 17233/2013 г. на Софийски градски съд, определение № 186 от 25.02.2016 г. по т. д. № 1864/2016 г. на ВКС, І т. о., определение № 109 от 12.06.2017 г. по т. д. № 1267/2017 г. на ВКС, ІІ т. о., и определение № 537/30.10.2017 г. по ч. т. д. № 2092/2012 г. на ВКС І т. о.
Поради обстоятелството, че определение № 109 от 12.06.2017 г. по т. д. № 1267/2017 г. е постановено от настоящия състав на ВКС, ІІ т. о., съдебният състав следва да се отстрани от разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1, т.5 ГПК.
По изложените съображения Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОТСТРАНЯВА съдиите Камелия Ефремова, Бонка Йонкова и Евгений Стайков от разглеждането на т. д. № 398/2019 г.

Делото да се докладва за разпределение на нов състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №304 от по гр. дело №1372/1372 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                           № 304                              София, 12.04.2010 г.                               В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest