fbpx

Търсене...

Задължения по ЗДДС

Заглавие: Задължения по ЗДДС
Място на провеждане: НАП
Описание: 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и магнитен носител. Внасяне на дължимия ДДС за месец ноември.
2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за месец ноември.
(Първият работен ден след 14.12.2008г. е 15.12.2008г.)
Начална дата: 2008-12-05
Крайна дата: 2008-12-14