fbpx

Търсене...

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)
Място на провеждане: НАП
Описание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец.

2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО.

3. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец.

4.Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения.

5. Внасяне на здравноосигурителните вноски за предходния месец на служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършваната дейност.
Date: 2008-12-10