Category: Новини

Отмяна на санкцията при негласуване

На 23.02.2017 г., Конституционният съд  постанови решение по конституционно дело № 11/2016 г., като обяви за противоконституционни заложените в чл. 242а от Изборния Кодекс санкции при “негласуване” два поредни пъти. В разпоредбата беше заложено, че...