КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ
Телефон: (02) 98 59 37 59 Факс: (02) 987 70 46
23-22-197/16.04.2010 г.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2
Фактическа обстановка: осигуряване на съдружници в ООД
Въпрос: как следва да се осигуряват съдружниците в ООД при положение, че работят по трудов договор в друго предприятие?
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества.
Видно от изложеното в писмото съдружниците не упражняват трудова дейност в дружеството, поради което не следва да внасят осигурителни вноски.
В 7-дневен срок от започване на трудова дейност като съдружници в дружеството, Вие следва да подадете декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице – съдружник.
След започване на трудовата дейност, Вие дължите социално и здравноосигурителни вноски като самоосигуряващо се лице върху избран от вас осигурителен доход.
Като се има предвид, че работите по трудово правоотношение и сте осигурени на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, следва да следите за достигането на максималния размер на осигурителния доход, съгласно чл. 6, ал. 10 от КСО.
Ползването на отпуск за бременност и раждане няма отношение при определяне на задължението за осигуряване в тези случаи. Относно получаването на обезщетение за бременност и раждане и едновременно с това упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се лице следва да се обърнете към Националния осигурителен институт.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »