Мърчандайзинг

1.Увод

Пространственото оформление като израз на специфична форма на визуалната информация и комуникация дава богати възможности за силно и дълбоко запаметяващо въздействие, тъй като борави с предмета, веществения материал. Ролята на дизайнера- оформител е голяма по отношение въздействието на експозицията, обемно- пространственото, пластичното, графичното и кинетичното въздействие. Освен това той е отговорен за умелото подбиране на детайлите, фотосите, текста, схемите, диаграмите и за прецизното техническо изпълнение. Безусловно всички форми на художествено пространственото оформление трябва да притежават качеството привлекателност, да задържат за дълго вниманието, да информират зрителите за съществени стойности на темата и да създават целенасочени познания с цел спечелване на потенциалните потребители. Визуалният мърчандайзер е съсредоточен върху творческите  аспекти за ефективен визуален мърчандайзинг и презентацията на стоките в магазините, което ще максимизира продажбите. Работата изисква координация на всички компоненти на витрината и интериора, на създаване на дисплеите, които ще увеличат имиджа на магазина и ще го направят конкурентноспособен. За постогането на тази цел трябва да се създаде подканваща среда за клиентите и да се изпълнят многобройни задачи като избор на подходящи реквизити и манекени, за да подобрят представянето на стоките. След като тези съставни части бъдат определени, трябва да се стигне до решение за твърди принципи за дизайна, цветовата концепция, вида осветление и да се постигнат ефекти от цялостното преобразяване на магазина. Готовият продукт трябва да е такъв, че да привлича вниманието на хората и да ги превръща в клиенти. За проследяването на тенденциите в предлагането на стоките (мърчандайза), трябва да се има предвид, че минавайки през магазина или покрай витрината, клиентите трябва да получат незабавно разбиране и представа за имиджа на магазина. Бързият, дори и професионално неподготввен поглед веднага трябва да разкрива дали магазинът има свежи идеи и статус, който удовлетворява клиента. В днешното конкуриращо се пазарно пространство износени манекени, мъждукащо осветление без ефекти, оборудване без знаци и липсата на актуални стоки е доказателство за загубено време и дава ясни сигнали, че магазинът е обречен и е въпрос на време да си намери нов собственик.
Чрез грижливо изпълнение и следене на новостите във визуалния мърчандайзинг и дизайн на магазина, мърчандайзерите могат да аранжират интериора на своите магазини, да използват манекени, реквизити и бутафория за създаване на ефекти, повишаващи продажбите.

2.Дизайн на екстериора и интериора.

Най-важното за успеха на всяка търговска операция, която е свързана с работа с клиенти, е способността да се мотивират потенциалните потребители първо да влязат вътре в магазина. В днешно време много търговци обръщат особено внимание на фронталната част на магазина, стремейки се да постигнат свой индивидуален дизайн. Не всяка фирма използва едни и същи методи, но при всички случаи обръща внимание на екстериора, за да мотивира клиентите да влязат. Използваните материали варират от бетон и вибростъкло до месинг и дърворезба. Някои малки обекти са построени от тухли и хоросан. Всяка фирма използва своя екстериор за развиване на имидж и предаване послание до потребителите. Най- важната част от екстериора на обекта наред с фасадата и предната врата, е витрината. Витрините трябва да са в съчетание с общия вид на търговската инфраструктура, която ги заобикаля и да отговаря на вида на магазина, за който са проектирани. Витрината по своите физически параметри е малка експозиция. Но значението ? за осъществяване на информационно комуникационен и художествено естетически образ на магазина е огромно. Различават се основно следните витрини: „паралелно на тротоара”, „ъглови витрини”, „витрини с отворен гръб”, „триъгълни витрини”, „аркади” (в безистени), „островни витрини”, „витрини без прозорци”, „кръгли”  или „елипсовидни витрини”.
Витрини, паралелни на тротоара се използват за големи магазини на главни търговски улици, които са с фасади на сградите ориентирани паралелно на тротоара. Обикновено те са със затворен гръб, за да се отделят от търговската зала. Те са предпочитани, защото чрез тях вниманието се концентрира върху стоките на витрината. Няма вмешателство в интериора, което се случва при други видове витрини. Често те са мулти-витрини на предната част на магазина и между тях е входът, централно разположен в сградата. Те са и най-скъпите витрини. Изграждат се тематично-за Коледа, Великден или за промоция на нещо специално за сезона. Дисплеите на витрините често са екстравагантни.
Ъглови витрини се използват, когато магазинът се намира на ъгъл, дизайнът трябва да използва предимството на факта, че хората от двете улици минават все покрай магазина. Магазините с такава локализация в търговските центърове  имат много големи обороти.
Витрини с отворен гръб се използват от търговците на дребно, които вярват, че целия магазин трябва да бъде видим за клиентите отвън. Този тип витрини дават две предимства-видимост и удобство. Като недостатък може да се посочи прекия достъп на клиентите до изложените стоки.
Триъгълни витрини се използват, за да се създаде повече визуално пространство към клиентите. С поставяне на витрините под ъгъл се създава форма на ветибюл, който води клиента през повече коридори към входа на магазина.
Аркади и безистени се използват когато магазинът няма достатъчно място в предната си част, от към улицата, но има дълбочина.  Тази конфигурация изисква входът за магазина да се постави зад линията на сградата и да се удължи размера с дисплея на витрината.
Островните витрини позволяват на клиентите да разгледат стоките от всички страни и ъгли.  Те са разточителни и скъпи и затова почти не се срещат. Някои търговци на дребно обаче правят свои вътрешни островни витрини. Ползата от тях е, че клиентите в желанието си да видят изложените стоки на такива островни дисплеи от всички страни, виждат и други части от магазина.
Витрините без прозорци се използват за създаване на отличен интериор с експониране на стоките на най-различни места в магазина. Особено внимание се обръща на осигуряване на подходящите стоки за показване. Собствениците на магазини с такъв открит дизайн трябва да се грижат за опазването на своите стоки.
Кръглите и овални витрини се използват с цел да се  индивидуализира и утвърди имиджът, някои фирми развиват витринни структури, които са съвсем различни от традиционните. Макар че не дават на търговците допълнително място, на което да се излагат стоките, те допринасят за много доброто впечатление у клиентите. Магазините с кръгли и овални витрини се отличават от останалите до тях. Понеже са атипични за дизайн на витрина, те са запомнящи се и привличат клиентите.
Стъклените витрини се използват в скъпи магазини с малки по размер стоки, като бижута, часовници и други. Те са елегантни, с ясна видимост и опазват стоките.
Проектирането на интериора е работа на архотекта и дизайнера, мърчандайзерът често е привлечен да дава предложения във връзка с това как стоките в магазина ще будат по-добре презентирани. Този екип съвместно трябва да реши как да се създаде вълнуваща обстановка, която да предизвика преживяване у клиентите, когато пазаруват и едновременно с това да бъде функционална. Трябва внимателно да се провери кои видове оборудвания ще се поставят, каква ще е цветовата гама, как ще се раздели пространството на отдели за продажби и как ще си съответства с другите магазини в съседство, как стоките ще бъдат осветени по най-добрия начин и други подробности като цветя, сигнали, графични знаци.
Оборудването се избира заедно с целия имидж на магазина като се има предвид съответствието му на стоките, които ще подслонява. При този избор се оценяват различните стилове на широка поредица от съоръжения като крайстенни и островни стелажи, регали, стъклени витрини и шкафове и други.
Шкафовете в средата на търговската зала могат да бъдат открити и закрити със стъклен капак. Те комбинират функциите на съхраняване и показване. Поставят се далеч от стените и клиентите могат да огледат образците от всички ъгли. Такива видове оборудване са подходящи за стоки като бижута, стъкло, скъпи чанти и други, които не бива да се докосват от клиентите.
Крайстенните гондоли или шкафове, стелажи са основен елемент във всяка планировка на търговска зала. Те са подходящи за стоки като обувки, трикотаж, чаши, сервизи и други. Те са удобни, защото пестят място и имат гръб, от който стоките трудно могат да бъдат съборени.
Многоцелевата мърчандайзинговата система използва панели, лавици, полици и чрез тяхната комбинация всеки път мърчандайзерът може да постига желания ефект. На този вид оборудване могат да се излагат различни стоки.
Островните дисплеи и маси изискват самообслужване и  имат голямо разнообразие на дизайна. Клиентите ползват само консултации при необходимост.
Стъклените витрини са най- доброто оборудване когато е необходимо да се „грабне” вниманието на пазаруващите, чакащи за консултантска помощ. Обикновено тези дисплеи са богато осветени и са поставени на стратегически места, които са на нивото на очите или на пътя на основния клиентопоток. Често те са групирани в клъстери за още по-голямо въздействие.
Витрините на пиадестали са друг вид оборудване, което още повече привлича вниманието на клиентите. То е на достатъчна височина, че да осигурява виждане даже от съседни помещения и да е удобно за гледащите. Понякога там се поставят бижута, слънчеви очила, колани, луксозни дамски чанти и други.
Оборудване за показване и продажба се използва за промоциране на стока, която е нова и непременно трябва да бъде видяна от клиента. Обикновено местата за това са на витрината или на временния дисплей, който е близо до входа на магазина.

3. Композиция на дизайна

Визуалната презентация (визуалният мърчандайзинг) е форма на търговско изкуство, което прави възможно приобщаването на продажбите в търговията на дребно към работата на артистичните професии и комуникирането им с идеята на Визуалния Мърчандайзинг. Като се използват някои аспекти на дизайна на дисплеите, може да се комуникира с информация за цените, промоциите, събитието, стила, новините, употребата, тенденциите, количествата стоки, доставчика, настроението и стила на живот на потребителите. Витрината с добър дизайн има за цел да спира потенциалните купувачи.
Съществуват два основни метода за организация на композицията на дизайна: маркетингов и общ. Първият композиционен метод, който трябва да спазва ВМ е маркетинговият. Независимо кога, къде и как е сътворен дисплеят, той трябва да се основава на маркетинговите принципи. Мястото на дисплея, вида и плътността(брой) на оборудването са базирани на очакванията на потребителите, на сезона, на навиците на пазаруването. Вторият метод е основен и трябва да въплащава всички основни идеи за дизайна. В процеса на проектиране се сътворява естетичната атмосфера за купуване.
Екипът, който трябва да композира дизайна, трябва да грабне вниманието на клиентите, използвайки функционално оборудване, атрактивни манекени и реквизити и всякакви материали. Визуалните мърчандайзери през цялото време трябва да спазват принципите на дизайна от създаването на концепцията до нейното изпълнение. Професионалното достойнство на дизайна се оценява чрез спазването на основни принципи, които включват баланс, ударение, пропорционалност, ритмика и хармония. Думата „баланс” описва равенството в тежести или нещо, разпределено равномерно между две страни, равновесие, хармония. Когато принципът се приложи към визуален дизайн на витрина или на интериор в търговската зала, той не се отнася точно до научния или математическия баланс. За да се създаде равнопоставено значение на обектите на дисплея, те трябва да се поставят грижливо от двете страни на въображаемата линия. Балансът се среща в две форми–симетричен и асиметричен. За някои дисплеи изпълнението може да бъде перфектно, ако е симетрично балансирано, но за повечето презентации то ще бъде монотонно и слабо забележимо, ако няма и други възможности. При симетричния баланс е гарантирано равновесието между всяка половина на дизайна, но ефективността е ограничена. Дизайнерите често попадат в капана на формално балансираните помещения. Асиметричният или неформален баланс е по- релаксиращ и позволява по-добре да се разгърне талантът на аранжора. При този баланс от едната страна се използват различни форми, като се получават два по- малки дизайна. При него всяка страна получава смисъл на баланс, макар че използва различни предмети. Мърчандайзерът използва тази концепция по комплексен начин. Ръководен от фундаментални  принципи – въображение, творчество и оригиналност, актуалният асиметричен баланс става предимство.
За постигане на ударение всяка визуална презентация трябва да се построява около определен интерес, често отнасящ се до фокусната точка. Тази точка е доминираща или централна на дисплея с всичко останало, играещо вторична или поддържаща форма на дисплея. Това може да е стока, реквизит, концепция или характерна черта. При експонирането на модела на помещението може да се изплозва известна картина, грижливо осветена като фокусна точка на ударението. Желанието е тя да се види незабавно, като централен фокус и да задържи желанието за покупка. Ако презентацията има твърде много фокусни точки, резултатът може да бъде объркване, а не ударение. Ударение може да се постигне и чрез многообразни техники, най- известните от които са: размер, повторение, контраст и уникално място. Аналогично за дизайна при визуалната презентация доминираността може да се получи от нещо голямо по размер. Много визуални мърчандайзери използват много големи графични изображения във връзка с традиционно скалиран мърчандайз, за да привлекат вниманието. Повторението на цвят, форма, модел или плат позволява да се появи доминантност. Окото бързо се фокусира върху повтарящия се елемент и се отклонява от тези простички елементи, които нямат такова значение за клиентите. Друг начин да се постигне доминантност или ударение е с цвят или плат или концепция, напълно контрастираща с другите елементи на дисплея. Например в аранжировка, в която всички елементи са с геометрична форма кръг, контраст представлява правоъгълната форма. Някои концепции често се вземат, за да се постигне контраст в дизайна и най- използваните контрасти са чрез размер, светлина и тъмнина, форми, тъкани и посоки. Интересът може да бъде предизвикан от предмет с големи размери, постигайки контраст от размера. При създаване интериора на помещения мърчандайзерите често боядисват три стени в светло и последната стена в тъмен цвят, за да се създаде тъмен фон, който дава драматичен отенък и постига контраст на светлина и тъмнина. При включване на единична светлина обектът в тъмен дисплей незабавно се отличава. Контраст чрез форми се постига с включването на различни форми, като например правоъгълни или овални. Така дисплеите стават по- творчески и интересни. Друг начин да се улови интереса е контраст чрез тъкани, представяйки необикновени и неочаквани тъкани на дисплея. Контраст на посоките се постига включвайки един елемент, който е обърнат в противоположна посока на всички други стоки.
Неочакваното или уникално място на позициониране на някоя стока може незабавно да улови вниманието на клиентите.
Принципът на пропорционалност включва сравняване на родството на елементите на дизайна едни с други. Ако всеки елемент на дизайна е грижливо пропорционален, целият дисплей ще удовлетворява от към визуални ефекти.
Ритмика се постига когато всички елементи на дизайна са грижливо локализирани и очите се местят гладко от една част на друга. Това е изключително важен принцип, защото кара очите да участват във всяка част от дисплея преди да се фокусират върху специфичната точка с ударение на дисплея (фокус на дисплея). Когато на дисплея се използва принципа на повторението, окото се движи в посоката на умножаване  на една и съща форма. Дизайнерите на интериора често използват граници да постигнат този принцип на ритмика. Това линейно ограничение води окото през инсталираното съоръжение. Ритмиката може да бъде доведена до край чрез степенуване на линии, форми, размери или цветове. Прогресивната ритмика може да се постигне и чрез използване на една и съща форма с увеличаващи се размери. Ритмиката може да тръгва от централна точка, например колело. Фактически аранжорите използват кръгли реквизити или части от колело, за да задвижат очите на клиентите от центъра на точката по окръжността. Принципът на хармония се постига когато всички елементи на дизайна са така конструирани, че се постига пълна завършеност на картината. Хармонията на дизайна изглежда приложима, ако всички елементи са еднакви, например да се използват стоки, които са само в червено или с еднаква форма, а тъканите са подобни. Такъв дисплей би бил хармоничен, но няма да е интересен. В дизайна дисплеят може да включва разнообразие и въпреки това да е хармоничен. При планирането на визуалната презентация, ако централната тема се концентрира върху специфичен цвят, трябва да се използват различни форми и тъкани, за да бъде вълнуващо. Но ако се използва твърде много разнообразие, ще бъде объркващо и отново може да стане монотонно.

4.Цветове

Използването на цветовете е не само най- добрият начин визуалната презентация да се направи вълнуваща, той е и най- икономичния. Повишаването на въздействието на практика се постига само от въображението и творчеството без да се увеличават разходите по инсталирането на дисплея. Цветът е първото нещо, което клиентът забелязва. Той е едно от най- важните средства за комуникация. Създава настроението на дисплея и е важно съображение на клиентите, когато избират стоките. Потребителите обикновено се спират на облекло или мебели според основните тенденции в текущите модни цветове. Вълнуващите цветове „ловят” окото и правят магазина жив, придават му динамика и красота. Клиентите реагират мигновенно на цветовете на дисплея. Цветовият климат или общото цветово решение допринася за специфичната атмосфера, характеризираща темата, идеята, визможно най- подходящата среда за изява на експонираните стоки. Илюзорната пластика – резултат от изкуственото осветление, цветът и графиката(растерова, точкова, щрихова и нюансирана) са особено полезен похват за създаване на визуални ефекти, чрез които се изгражда композицията и се постига обособяване на характерните групи от мърчандайзингови активности, ритъм и акценти. Светлинните и цветовите елементи създават ритъм на композицията. Цветовите ефекти спомагат за активизиране и задържане на вниманието, за трайно запаметяване. Развиване на дисплея на база на цветовите резултати естествено следва базовата мърчандайзингова система. Вълнуващите дисплеи са повлияни от един цвят, познат като доминиращ цвят. Избирането на една цветова фамилия за дисплея изисква да се направи доминантна за най- малко 80% от стоковите образци. Използването на твърде много цветове е равно на объркване на потребителите и отслабва презентацията. Ако построената тема навява на мисълта, че един цвят се повтаря толкова повече значителна става тя. Дизайнерите не трябва да се страхуват от често повтаряне на цвета или крайна употреба на цвят.
При използването на цветовата гама има три основни дименсии – нюанс, светлосянка или стойност на цвета и интензивност. Те се използват за по- доброто описване на желания от потребители цвят.
Когато се презентират многото несвързани класификации на стоките в продажбеното пространство, показването на едни или други цветове – синьо, жълто и т.н. са по- важни от колкото подреждането им по размери. Презентацията в търговската зала, организирана на база на цветовите фамилии помага на клиентите да локализират стоковите класификации. Смесването на стоките (миксът на мърчандайза), подреден цветово ориентира погледа на клиента и той реагира по бързо. Големи асортименти на смесени групи стоки (миксиран мърчандайз), с който се занимават масовите мърчандайзери се аранжира цветово за клиенти, които не могат да прекарат с часове в магазина и да вземат решения. От друга страна малки групи от стоки (мърчандайз), изложени за разпродаване се показват най- добре по размер, защото колекциите вече са развалени и първоначалното цветово разнообразие не съществува. Ексклузивните магазини също не създават своите колекции само по цвят така лесно, защото там често има изложени уникати. Но поне дрехи от подобни цветове могат да се групират, за да създадат хармония на дисплея.
При аранжиране на стоките по цветове търговците на дребно използват планограми, за да решат местата на стоките по цвят. Дъгата на цветовете е система, която се прилага, когато се аранжират стоките по цветове на оборудванията. Независимо дали се поставя на овални или правоъгълни съоръжения, отляво се поставят по- тъмните цветове, които изсветляват надясно до най- светлите цветове. Според спектъра на цветовата дъга трябва да се планира позицията на всеки един цвят. Стоките, презентирани в кубично пространство може също да се показват чрез цветовата дъга. Стоки с един и същи цвят често се подреждат с най- малки размери на най- горните полици и с най- големи размери на най- долните полици. Визуалният мърчандайзер създава дисплея като аранжира стоки и реквизити, за да формира цветова композиция, основана на определени методи и преследваща определени цели. Цветовата схема на мърчандайзера е резултат от аранжименти, произведени от всяка стока на дисплея.
Цветът има потенциал да съгради основната тема на дисплея. Той може да произведе и проектира всякакви настроения: щастие, веселост, действие, нужда. Освен това той може да идентифицира цена, качество, стил и имидж. Понеже стоковата селекция се базира на настроението и стила на живот, дисплеят може да се конструира да комуникира с тези качества. Цветът „събужда” темата по- бързо от всеки друг елемент на дисплея.планирането на цветовете помага на презентацията на стоките, базирайки се на тематичната схема за манакени и форми на дисплея. Други елементи на дизайна са тъканите, силуетите и баланса, които усилват темата и настроението.
Ролята, която цветът играе на витрината или в интериора на магазина е много повече от колкото създаване на удоволствие при пазаруването. Цветът има значителен ефект върху нашите емоции и умелото използване на цвета на дисплеите може да мотивира покупките. Затова е много важно да се разбере как цветовете могат да бъдат използвани за създаване на най- добрата емоционална околна среда, за увеличаване на купуването.

5. Осветление

Доброто осветление е съществена част от търговските обекти. Това е част от мърчандайзинговата дейност, която дава възможност за по- добра презентация на стоките върху дисплеите. То трябва да е така планирано, че да събужда вниманието, да показва стоките и да подчертава цветовете. Клиентите немогат да виждат стоките без адекватно осветление. Светлината подчертава или скрива реквизитите, илюстрира работното пространство и произвежда видимост. Мърчандайзерите създават настроение чрез осветлението и подходяща среда за пазаруване като правят стоките желани. Клиентите виждат цветовете и самите стоки благодарение на осветлението. Светлината определя качеството, настроението, чистотата и естеството на цветовете. Прилагането на изкуствено осветление трябва да бъде умело дозирано и съобразено с даденостите на интериора. Най- целесъобразно е прилагането на статично, индиректно осветление, специално скрито, плъзгащо се визуално, илюзорно и с оптическо коригиране на физическите параметри височина, широчина и дълбочина. Динамизирането на визуалните образи в значителна степен се осъществява чрез светлинните ефекти. Текстова или графична реклама увеличава своето комуникационно въздействие. Светлинните цветни принтони активизират вниманието на зрителя. Едно индиректно осветено пано с фотоизображение е атракция и високоефективно средство за трайно запаметяване. Има два основни вида осветление: дневна светлина и изкуствено осветление. Дневната светлина е естествената, но често пъти тя не достига на витрината и във вътрешността на търговския обект. Затова има няколко други източника прилагани от мърчандайзерите: хлуоресцентно, жичково, лампи с висока интензивност, неоново, халогенно или кварцово.
През последните десетилетия бяха направени драстични промени на съораженията и системите за осветяване, използвани от търговците. Разнообразието позволява решения за отличително осветление и декоративни съоръжения за окомплектоване на всеки декор на дизайна на търговския обект. За осветление на общите пространства се използват главно релсовото и лъчистото осветление, докато за отделни места от магазините като манекените, дисплеите и отделните стокови експонати се използва декоративно осветление. За специални ефекти или ако искаме да интензифицираме цветовете на изложените и продавани стоки, може да използваме осветление с цвят. Прилагането на цветно осветление в интериора или на витрината е свързано с риск. Много мърчандайзери не се осмеляват да го изплозват, защото цвета на стоките се променя.
Дисплеите на витрината трябва да се осветяват интензивно, за да се елиминират нежелани слънчеви отблясъци или стъклени отражения. Трябва да се създаде по- дълбоко впечатление от архитектурните решения. Визуалният мърчандайзер трябва да направи дисплея активен и ярък като пребави прекъсвачи или реостати. Дисплеят трябва да изглежда необикновенно ярък, за да привлича вниманието. Понеже витрините често са изолирани от интериора на магазина, за тях се създава специално осветление или от задната стена или от проектирана област, която е монтирана в страни от витрината. Затворените витрини са отделени от осветлението на целия магазин. Театрално осветление може да се инсталира на витрината, защото клиентите не докосват стоките и светлината няма да им свети в очите. Техниките за осветяване са отгоре, отстрани, отзад, отдолу и осветяване на манекените.

6.Реквизити

Реквизит е сборно понятие, което включва помощни материали, елементи при аранжировката, манекени, стойки и други аксесоари. При проектирането на необходимите раквизити се спазват принципите: функционалност, оригиналност, естетика и прецизност. В света на дисплеите реквизитите улесняват презентацията на стоките и я правят по- ефективна. Мърчандайзерите могат да осигурят реквизитите по няколко начина. Някои ги правят собственоръчно, други ги купуват от дизайнерски къщи, трети използват реквизити, създадени с друга цел и ги приспособяват. За реквизити могат да се използват празни оцветени бутилки, градински реквизити, картини и рамки на картини, антики, репродукции, цветя, изкуствен сняг или трева, фотографии и други с отлично приложение за целта. Когато се избират реквизити за дисплея трябва винаги да се мисли за връзката между декор, тема, мода и събитие.

7.Търговско оборудване

Същността на видовете оборудване е преди всичко да направи удобна презентацията на стоките в магазина. Техният стил, цвят, материал и дизаин трябва да се отнасят към стоките. Добре планираното оборудване улеснява мърчандайзерите да презентират и продават стоките. Стоковите асортименти се групират според плана с оглед на добрата видимост. С такъв план може освен това веднага да се види равнището на стоковия запас в търговската зала. Ако стоките са правилно подредени, моментната инвентаризация лесно може да установи привършване на запасите. Клиентите могат да намират стоките по- бързо с помоща на благоприятни за обслужването оборудвания и съоръжения, които правят продукта видим, позволяват да се видят ценовите етикети и знаци и освен това естетически удовлетворяват окото. Когато клиентите намират стоките бързо, те имат повече време да пазаруват. Оборудването е различно според вида на стоките, които се поставят на него. То бива най- разнообразно: закачалки и щендери(кръгли, квадратни, правоъгълни, Т-образни и т.н.), полици, поставки, маси и други.

8.Манекени

От всички части на дисплея, тази, която най- често поема ударението на фокусната точка, е зоната на манекените. Те винаги са били обект на особено внимание от страна на мърчандайзерите. Освен цели манекени на пазара се предлагат още и други модели като ? торсове, крака, рамене, глави. Някои мърчандайзери сами произвеждат хуманоидни форми. Има и други специфични средства, които изпълняват същата функция по излагането, без дори да напомнят хуманоидни форми. Добре облечените манекени създават внушително въздействие като презентират облеклата. Стилно облечените манекени, поставени на място, снабдени с всички аксесоари допринасят за създаването на моден имидж. Клиентите са привлечени от тях, защото се учат от тях на новите течения в модата и защото естетически ги харесват. Манекените се срещат в едно многообразие от материали, стилове и форми. Те са изключително функционални понеже са гъвкави, съхраняват се и се поддържат лесно, а и по- лесно се сменят дрехите върху тях.

Оценете статията

Вашият коментар