НЕВД, чл.1, aл. 7, т. 1

5_23-29-171 /10.11.2009
НЕВДКПОВ, ЧЛ.1, АЛ.7, Т.1;
ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА: ИЗПЛАЩАТ СЕ СУМИ ПО ЧЛ.24, АЛ.2, Т.6 ОТ ЗДДФЛ, ;
ВЪПРОС: ДЪЛЖАТ ЛИ СЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ?
На основание § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по-малко от 3,50 лв. на всеки пропътуван километър. Когато пътуването е свързано с нощуване в друго населено място (обект) извън местодомуването, вместо за пропътуван километър може да се заплащат командировъчни дневни пари по размерите, определени с Наредбата за командировките в страната, както и да се заплащат квартирни пари по условията на същата наредба.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.7, т.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.’

Вх.№ 5_2329171 от 10.11.2009 Отг. ОУИ София  |  23-29-171_09_OZ_5_08

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »