правата на лицето, произтичащи от Кодекса на труда.

5_53-00-652/02.12.2009г
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, б., „б”;
Фактическа обстановка:Лице работи по втори трудов договор, по който ползва неплатен отпуск. В същото време извършва трудова дейност по основния договор.
Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск и за чия сметка?
Съгласно чл.33 от Закона за здравното осигуряване, всички български граждани, които не са граждани и на друга държава са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса.
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1, буква „б” от ЗЗО, здравноосигурителната вноска за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Здравноосигурителната вноска се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
Лицата, получаващи доходи от трудови правоотношения са осигурени по реда на чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО.
Във връзка с гореизложеното, цитираното от Вас лице те не попада в хипотезата на чл.40, ал.1, б.”б” от ЗЗО и за него не се дължат здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск.
Следва да имате предвид, че Националната агенция за приходите не е компетентна относно правата на лицето, произтичащи от Кодекса на труда.

Вх.№ 5_5300652 от 02.12.2009 Отг. ОУИ София  |  53-00-652_09_OZ_5_09

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »