въпроси, свързани с издаване на абонаментни карти за превоз на пътници

Изх. № 24-32-64
Дата: 27.08.2008 год.
Наредба Н-18, чл. 4, т.3.
относно: въпроси, свързани с издаване на абонаментни карти за превоз на пътници
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-64/08.07.2008 г., Националната агенция за приходите Ви уведомява следното:
Обществените отношения в областта на извършване на автомобилни превози на пътници се уреждат от Законът за автомобилните превози (ЗАвП). Министърът на транспорта чрез Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ ръководи и контролира осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари в Република България по аргумент на чл. 2 от ЗАвП.
В тази връзка Вашето запитване беше препратено по компетентност до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като правоприлагащ орган, с молба за становище по поставените в запитването въпроси от гледна точка на законосъобразността и легитимността на абонаментни карти издадени от фискални устройства, като документ доказващ правото на пътник да използва моторно превозно средство за обществен превоз.
По поставените в писмото Ви въпроси с наш вх. № 24-32-64/06.08.2008 г., Изпълнителна агенция „Автомобилни превози“ е изразила следното становище:
„Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози билети за пътуване могат да се отпечатват по два начина, като единият е по реда на Наредба № Н- 18 от 2006 г. за регистриране на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
За абонаментните карти такава възможност не е предвидена и същите следва да се отпечатват само съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Във връзка с осъществяването на контрола по редовността на пътниците не следва да се допуска отпечатаната върху абонаментната карта цена да се променя чрез прикрепен към нея фискален бон за разликата до новата цена на картата.
Абонаментната карта следва да бъде един документ, съдържащ актуална цена.“
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »