Не начисляване ДДС за извършените продажби към клиенти, неустановени на територията на България

You may also like...