определение №106 от 28.9.2010 по ч.пр. дело №481/481 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

22 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 106
София, 28 септември 2010година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ: Евелина Стоянова
Ружена Керанова

при участието на секретаря :
и с участието на прокурора :Антони Лаков
изслуша докладваното от съдия Елена Величкова
дело №481 по описа за 2010година.

Производството е образувано по чл.43т.3 НПК.
Постъпило е искане от Районен съд гр.Харманли, за определяне друг равен по степен съд,който да разгледа нчд.№222/2010 г. по описа на съда.
Представителят на Върховната касационна прокуратура намира искането основателно.
Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение ,като съобрази изложеното в определение от 4.08.2010 г.,постановено по нчд.№222/2010 г. на Районен съд гр.Харманли и предшествуващите го отводи на съдиите от Районния съд, намира че Съда на който делото е подсъдно не може да образува състав,поради което делото следва да се изпрати за разглеждане на Районен съд Хасково.
По изложените съображения и на основание чл.43т.3 НПК Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ИЗПРАЩА нчд.№222/2010 г. по описа на Районен съд гр.Харманли за разглеждане от Районен съд гр.Хасково.
Да се уведоми Районен съд гр.Харманли.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №81 от 39749 по гр. дело №2622/2622 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 81                                           София, 28. 10. 2008г.                  ВЪРХОВНИЯТ  КАСАЦИОНЕН  СЪД, ГК ,ІІІ г.о.в закрито

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest