Определение №379 от 16.9.2009 по ч.пр. дело №344/344 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

             О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                        № 379
 
                     София, 16.09.2009 год.
 
 
                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети септември през две хиляди и девета година, в състав:
 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
                                           ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                 КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
 
като изслуша докладваната от съдия Камелия Маринова частна жалба по гр.д. № 344 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по частна жалба, наименована „тъжба” на Д. С. К. против определение № 334 от 11.06.2009 г., постановено по ч.гр.д. № 407 по описа за 2009 г. на Окръжен съд П. , с което е потвърдено определение от 12.05.2009 г. на С. по вписванията-гр. Радомир за отказ да уважи молба вх. № 6 от 12.05.2009 г.
Настоящият съдебен състав констатира, че окръжният съд не е извършил преценка на редовността на частната жалба съгласно чл.275, ал.2 във връзка с чл.262 от ГПК. В случая частната жалба не отговаря на изискванията на чл.274, ал.3 във връзка с чл.280, ал.1 от ГПК, на чл.284, ал.2 във връзка с чл.278, ал.4 от ГПК и на чл.275, ал.2 във връзка с чл.261, т.2 и т.4 от ГПК, от което следва, че касационното производство е преждевременно образувано и следва да бъде прекратено, а делото да се върне на Окръжен съд П. за изпълнение на процедурата по чл.275, ал.2 във връзка с чл.262 от ГПК.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
 
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 344 по описа за 2009 г. на Върховния касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение.
ВРЪЩА делото на Окръжен съд- П. за изпълнение на процедурата по чл.275, ал.2 във връзка с чл.262 от ГПК.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №50 от 40235 по гр. дело №1974/1974 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

              О          П         Р          Е         Д         Е        Л         Е        Н        И        Е                                                                 № 50                                           ГР. София,  26.02.2010 г.                         Върховният касационен съд на Република

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest