fbpx

Търсене...

Задължения по Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Заглавие: Задължения по Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Място на провеждане: НАП
Описание: 1. Внасяне от работодателя във фонд „ГВРС” на вноските, за начислени през месец Декември възнаграждения, които не са изплатени до края на месеца.
Date: 2008-12-31