Как следва да се третира доставка по смисъла на ЗДДС, когато не се прехвърля собствеността на стока?

You may also like...