Изразено становище с писмо с изх. № 26-Т-21 / …………2007 на ЦУ на НАП за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г. до …………. АД

Изх. № 26-Т-21
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Изразено становище с писмо с Изх. № 26-Т-21 / …………2007 на ЦУ на НАП за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г. до „………….“ АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с горепосоченото писмо, с което е изразено становище за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г., както и изразено становище от Дирекция „Данъчна политика“ на , Ви информирам допълнително, че не е необходимо да посочвате датата на получаване на стоката.
По отношение на писменото потвърждение, което се изисква като алтернативен документ, доказващ изпращането или транспортирането на стоки от страната до територията на друга на друга държава членка, в ППЗДДС не е предвидена форма, образец или определени реквизити. В потвърждението освен направеното в/ него волеизявление, с което се потвърждава, че стоките са получени, за целите на доказване на вътреобщностната доставка, не е задължително да се посочва дата на получаване на стоките.
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »