Изразено становище с писмо с изх. № 26-Т-21 / …………2007 на ЦУ на НАП за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г. до …………. АД

Изх. № 26-Т-21
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Изразено становище с писмо с Изх. № 26-Т-21 / …………2007 на ЦУ на НАП за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г. до „………….“ АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с горепосоченото писмо, с което е изразено становище за вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г., както и изразено становище от Дирекция „Данъчна политика“ на , Ви информирам допълнително, че не е необходимо да посочвате датата на получаване на стоката.
По отношение на писменото потвърждение, което се изисква като алтернативен документ, доказващ изпращането или транспортирането на стоки от страната до територията на друга на друга държава членка, в ППЗДДС не е предвидена форма, образец или определени реквизити. В потвърждението освен направеното в/ него волеизявление, с което се потвърждава, че стоките са получени, за целите на доказване на вътреобщностната доставка, не е задължително да се посочва дата на получаване на стоките.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *