НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.7, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.7, aл. 2

5_ 23-29-17/12.03.2009г.
чл. 7, ал.1 и 2, чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ
Фактическа обстановка: От изложеното в писмото Ви е видно, че във връзка с пререгистрация на фирмата сте работили от 31.01.2009г. до 02.02.2009г. без фискални касови апарати. Отчитането на електронните карти освен скасови апарати ежедневно отчитате автоматично с електронна система.
Поставен въпрос:
Може ли прихода от посочените дати да бъде отчетен с една касова бележка към която е прикрепен дневния отчет от електронната система?
Съгласно чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г.на МФ, лицата по чл. 3 от наредбата са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) фискални устройства / ФУ/ от датата на започване на дейността на обекта, като на основание чл. 7, ал.2 не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги без функциониращо ФУ, освен в случаите, посочени в тази наредба.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.1 от Наредба № Н-18 /2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ за всяка продажба и плащане задължително се издава фискална касова бележка с изключение на случаите, когато плащането е по банков път.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »