прекратяване на данъчното облагане при отказ от

Изх. № 08-М-5
Дата: 01.10.2015 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 4
Относно: прекратяване на данъчното облагане при отказ от
право на собственост върху лек автомобил
В отговор на поставения въпрос относно отказ от право на собственоствърху лек автомобил на един от съсобствениците и свързаните с него последици за данъчното облагане на автомобила, изразявам следното становище:
1. При отказ от право на собственост върху превозно средство и прекратяване
на регистрацията му за движение в «Пътна полиция» облагането на превозното средство следва да бъде прекратено, т.е. партидата на превозното средство следва да бъде закрита изцяло, тъй като не е налице облагаем обект по смисъла на чл. 54, т. 1 ЗМДТ. Обстоятелството, че превозното средство има и други съсобственици не е релевантно, тъй като липсва облагаем обект.
2.В случай, че единият от съсобственицитесееотказалотправотоси на
собственост върху притежаваната от него идеална част от автомобил и регистрацията на автомобила за движение в «Пътна полиция» не е прекратена, партидата на превозното средство не следва да бъде закрита и облагането следва да продължи за идеалните части, притежавани от другите съсобственици преди отказа. Отказът от право на собственост не се извършва в чужда полза, поради което не увеличава частите на другите съсобственици.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »