преустановяване на облагането с данък на превозни средства, на които е прекратена регистрацията в КАТ-ПП при подаване на декларация, че ще се съхраняват в частен имот, Ви уведомяваме:

Изх. № 3988
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаема г-жо,
В отговор на поставените въпроси относно преустановяване на облагането с данък на превозни средства, на които е прекратена регистрацията в „КАТ-ПП“ при подаване на декларация, че ще се съхраняват в частен имот, Ви уведомяваме:
Облагането с данък на превозни средства, на които е прекратена регистрацията за движение в „КАТ-ПП“, се преустановява, независимо от обстоятелствата, довели до дерегистрацията. Основанията за прекратяване на регистрацията са уредени в чл. 143, ал. 6, 7 и 8 ЗДвП и чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Освен „предаване за разкомплектоване“ налице са и други хипотези на прекратяване на регистрацията за движение: предаване на превозното средство за съхранение на определени за това места, включително частни имоти, за което собственикът подава декларация по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, напускане на страната и др. Във всички тези случаи облагането с данък се прекратява от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение /чл. 60, ал. 9 ЗМДТ/, тъй като на облагане с данък съгласно чл. 52, т. 1 ЗМДТ подлежат само регистрираните за движение в страната превозни средства.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *