ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 4

5_ 23-30-16/11.04.2014 г.
Чл. 114, ал. 1, от ЗДДС
Чл. 78, ал. 4 от ППЗДДС
Фактическа обстановка:
Дружество ще внедри нов софтуер от 01.10.2014 г.
Поставен въпрос:
Възможно ли е с въвеждането на новия софтуер да се определи нов диапазон на издаваните от дружеството фактури?
Разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС определя реквизитите, които следва да съдържат фактурите, издавани от задължените лица, като в т. 2 на цитираната разпоредба е указано, че поредният номер е десетразряден, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално.
В чл. 78, ал. 4 от ППЗДДС е посочено, че лицето/клонът на лицето може да определи диапазон от номера, които да се използват от поделението или обекта при издаваните от него документи.
Следва да се има предвид, че този диапазон от номера на издаваните документи не се определя на териториален или софтуерен принцип, а за “обект“ за целите на ЗДДС.
Предвид изложеното, въвеждането на нов софтуер не е основание за нарушаване на номерацията на издаваните от дружеството фактури. Водещ в случаят се явява законът, а софтуерът следва да създава условия за прилагането на закона, а не да му противоречи.
Фактурите, издавани от дружеството трябва да отговарят на посочените разпоредби.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest