ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

5_182/03.04.2008
ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3
Фактическа обстановка: чужд гражданин е получил разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България;
Въпрос: дължи ли здравноосигурителни вноски;
Съгласно чл.33, ал.1,т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна касаса чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
Задължението за осигуряване възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл.34, ал.1 от ЗЗО.
Във връзка с гореизложеното, Вие дължите здравноосигурителни вноски от датата на постоянно пребиваване в страната, независимо от факта дали ползвате медицинска помощ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »