Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец

You may also like...