Регистрация по ЗДДС на адвокат, който е назначен от съда за синдик

You may also like...